as told to sublimotion: Tatiana Plakhova

EN

Tatiana Plakhova’s artwork not only catches the eye but captivates it for some good, uplifting moments. Her style resembles fractal art, but, amazingly enough, hers is a hundred percent handmade creation.  One instinctively feels that the complexity of her lines and dots does not lead to a dead end, but to an inner universe aligning with our consciousness. Tatiana subdues what’s mechanical in favour of the manual, what’s scientific remakes into organic, what’s alien and distant she represents personally. Tatiana continues to develop her fascination with the patterns found in the vocabulary of folk art, but also the design of biological organisms and the architecture of cosmos. She combines the aesthetic experience of viewing art with that of observing nature. Her work embodies how balance and harmony can emerge from chaos; it plays with our natural curiosity to explore visual stimuli. The artist is based in Moscow, from where she reveals details about herself and her designs.

"… at the beginning, it was just my inner world, emotions. And everybody said it’s something alien…"

sublimotion: What is your technique and how did you come up with it?
Tatiana Plakhova: My technique is quite simple, it’s just lines and dots. All the images are “handmade” vectors, it’s not a result of processing or fractals. I like mathematical art, but when it’s made by a machine, it almost never looks alive. And the first image in this series I made during a phone call doodling on a piece of paper; I think everybody likes to draw while speaking. Then I did the same thing in vectors, with good music, and then I just couldn’t stop making next and next image.

 

sm: At first sight, your artwork indeed brings fractal art to mind, but immediately one can feel that there is much more to it. It is extremely complex, yet living, organic. Still, I couldn’t believe that it was all handmade! How do you create, what is your process from inspiration to creation?
TP: It depends on the mood and the theme I want to realize. The projects that remind stars were about forms, just one form morphing into another. Before making a biological project, I collected thousands of microscopy photos
 and botanical images, to feel it from the inside. Folk complexity originated in my love of the oriental and folk art beauty, and understanding, that almost every folk art is based on similar forms, it’s just arranged in different ways. So in spite of the separation of the different folk arts, there are united forms, and you can see in them something Indian, Arabic or Osman, Russian and so on.

sm: How does your imagined world correlate with the real world around you?
TP: Oh! It’s a good question. At the beginning, it was just my inner world, emotions. And everybody said it’s something alien. And now after the folk complexity collection I can see that imagined world in some oriental lamps, fabrics, and it seems that it’s not so alien,  I just try to make the same things in digital way, I think it’s the future, and very soon holographic art and other digital ways of art will be all around.

sm: I feel that what you picture is something I know well, I know it as an idea, a notion, but you picture those ideas so well. For myself, I’m trying to understand what your subjects are. What do your works stand for?
TP: I don’t know. Just when I create my images I feel calm and right, and some people tell me that they feel the same when the look at them. It could be the subject.. I think that the way of making pictures with lines and dots somehow reflects philosophical ideas of emptiness.

sm: How does your location, Moscow, influence you? What is the thing that influences you the most in your life and work?
TP: I don’t think that my location influenced me. I think it is music first of all (like Boards of Canada or classical music), and I had a great teacher in the design academy, who has shown me many many ways in design, including infographics. So for sure infographics influenced me.

sm: What are you working on right now? Could you show some progress pictures?
TP: Now I’m working on a few projects, one is something floral..


sm: How do you distribute your art: where is it on show / available to buy?
TP: At the moment it’s in my web portfolios, and yes, it’s available to buy.

sm: Do you consider an art gallery the right environment for your art? Do you consider your art to be art in the “arty” way? Is it art or more design, what’s the purpose of it?
TP: I hope it’s art and design in one. Most of the images are 2 or 3 meters wide, and, yes, I think galleries are the right environment, and all the patterns could be used as a picture, or on the fabric, glass.

sm: What are your next goals / challenges / plans?
TP: Ohh! Too many! Making new collections, fabrics, animations, furniture, wall
art, many plans.


Tatiana Plakhova born in 1981 in Moscow, Russia. Graduated from Moscow State University in Social Psychology, and then studied in High Academic School of Graphic design in class of Tagir Safaev. She develops her design studio - Colour Atelier.

interview by Kate, text by Just | sublimotion

—————


PL

Prace Tatiany Plakhowej nie tylko zatrzymują wzrok, ale przykuwają go na kilka długich, podnoszących na duchu chwil. Jej styl przywodzi na myśl sztukę fraktali, jednak ten jej jest w stu procentach odręczną kreacją. Instynktownie czuć, że ta złożoność linii i punktów nie kończy się ślepym zaułkiem, lecz prowadzi do wewnętrznego świata współgrającgo z naszą świadomością. Tatiana okiełznuje to, co mechaniczne na korzyść tego, co odręczne; to co naukowe przekształca w coś organicznego; to, co obce i odległe przedstawia osobiście. Tatiana nieustannie rozwija swoje zainteresowanie wzorami zaczerpniętymi z języka sztuki ludowej, a także budowy organizmów biologicznych i architektury kosmosu. Łączy przeżycie estetyczne oglądania sztuki z tym, takie towarzyszy przeżywaniu przyrody. Jej prace ucieleśniają to, w jaki sposób równowaga i harmonia powstają z chaosu; grają z naszą naturalną ciekawością podążania za wizualną aluzją.  Artystka mieszka i działa w Moskwie, skąd odsłania dla nas więcej szczegółów o sobie i swoich projektach.

„… na początku to był mój wewnętrzny świat, emocje. Wszyscy mówili, że to coś obcego…”

sublimotion: Powiedz jaką techniką tworzysz i jak do niej dotarłaś.
Tatiana Plakhova: Moja technika jest całkiem prosta, to tylko linie i punkty. Wszystkie odrazy są „odręcznymi” wektorami, nie są wynikiem procesowania ani fraktali. Lubię sztukę oparta na matematyce, ale kiedy jest tworzona przez maszynę prawie nigdy nie wygląda na żywą. Pierwszy obraz z tej serii narysowałam gryzmoląc  na kawałku papieru podczas rozmowy telefonicznej, myślę, że każdy lubi rysować rozmawiając. Potem zrobiłam to samo w wektorach, i już nie mogłam przestać tworzyć jednego za drugim.

sm: Na pierwszy rzut oka twoje obrazy rzeczywiście przypominają fraktale, ale natychmiast czuje się, że jest w nich znacznie więcej. Są niezwykle złożone, jednak żywe, organiczne. Trudno mi było uwierzyć, że są narysowane. W jaki sposób tworzysz, jak wygląda proces od inspiracji do skończonego dzieła?
TP: To zależy od nastroju i tematu, jaki chcę zrealizować. Projekty, które przypominają gwiazdy polegają na formie, jeden kształt przechodzący w drugi. Przed rozpoczęciem biologicznego projektu zebrałam tysiące zdjęć mikroskopowych i botanicznych, żeby poczuć temat.

Folk Complexity zrodziła się z mojej miłości do piękna sztuki orientalnej i ludowej, i zrozumienia, że prawie każda sztuka ludowa oparta jest na podobnych formach, które są zaaranżowane w różny sposób. Tak więc wbrew podziałom na różne kategorie sztuki ludowej, ich formy łączą się i w każdej można odnaleść coś indyjskiego, arabskiego, osmańskiego, rosyjskiego i tak dalej.

sm: W jaki sposób twój wyimaginowany świat jest powiązany ze światem rzeczywistym wokół ciebie?
TP: O! To dobre pytanie! Na początku to był mój wewnętrzny świat, emocje. Wszyscy mówili, że to coś obcego. A teraz, po skończeniu kolekcji Folk Complexity widzę ten wyimaginowany świat w orientalnych lampach, tkaninach, i nie wydaje mi się wcale obcy, ja próbuję stworzyć te same rzeczy w cyfrowy sposób. Uważam, że to jest przyszłość i wkrótce sztuka holograficzna i nowe dziedziny sztuki cyfrowej będą wszechobecne.

sm: Czuję, że to, co przedstawiasz, jest czymś, co znam dobrze jako ideę, pojęcie, a ty obrazujesz te idee w fantastyczny sposób. Sama próbuję zrozumieć co dokładnie jest tematem twoich prac. Za czym przemawia twoja sztuka?
TP: Sama nie wiem. Po prostu kiedy tworzę te obrazy czuję sie spokojnie i dobrze, niektórzy ludzie mówią mi, że czują to samo oglądając je. To mógłby być właściwie ten temat… Myśle, że tworzenie obrazów z linii i punktów odzwierciedla filozoficzną ideę pustki.

sm: Jaki wpływ na ciebie ma Moskwa?
TP: Nie sądzę, żeby miejsce przebywania miało na mnie wpływ. Myślę, że pod tym względem pierwsza jest muzyka, na przykład Boards of Canada czy muzyka klasyczna. Miałam też wspaniałego nauczyciela na akademii, który pokazał mi wiele ścieżek w dziedzinie designu włączając infografikę. Tak wiec, z pewnością infografika wywarła na mnie wpływ.

sm: Nad czym teraz pracujesz?
TP: Teraz pracuję nad kilkoma projektami. Jednym z nich jest coś kwiatowego..


sm: W jaki sposób rozpowszechniasz swoją sztukę: gdzie można zobaczyć / kupić twoje obrazy?
TP: W tej chwili są dostępne poprzez internetowe portfolia, owszem, można je kupić.

sm: Czy uważasz galerię sztuki za właściwe miejsce dla twojej sztuki? Uwazasz swoją sztukę za sztukę w rozumieniu kolekcjonerskiego rynku sztuki? Czy to jest sztuka czy może raczej design, jaki jest jej cel?
TP: Mam nadzieję, że to sztuka i design w jednym. Większość moich prac ma 2-3 metry szerokości. Uważam, że galerie sztuki są właściwym otoczeniem. Moje wzory mogą być prezentowane jako obrazy lub na tkaninie albo szkle.

sm: Jakie są twoje kolejne cele / wyzwania / plany?
TP: Oh! Jest ich zbyt wiele! Stworzenie nowej kolekcji, tkanin, animacji, mebli, murali, bardzo wiele planów.

Tatiana Plakhova urodzona w 1981 w Moskwie, Rosja. Ukończyła Moskiewski Państwowy Uniwersytet na wydziale psychologii społecznej i Wyższą Szkołę Projektowania Graficznego w pracowni Tagira Safaeva. Rozwija własne studio projektowe – Colour Atelier.


rozmawiała: Kate, tekst: Just | sublimotion

Tatiana Plakhova - Complexity Graphics

Tatiana Plakhova (Russia) progress images

Tatiana Plakhova (Russia) - GEO 12

Tatiana Plakhova (Russia) - GEO fields

Tatiana Plakhova (Russia) - GEO 16

Tatiana Plakhova (Russia) - Circles

Tatiana Plakhova

Tatiana Plakhova (Russia) - Complexity Graphics